BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

"THÔNG TIN - TÀI NGUYÊN

VIỆT NAM CỦA CHÚNG TA

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • ((Hoài Ngọc Email: quanghung54@gmail.com. ĐT 0948041xxx)

ĐIỀU TRA Ý KIẾN

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Hiện tại có:

người đang truy cập

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_3321.jpg Anh1469.jpg Anh1468.jpg Anh1467.jpg Anh1466.jpg Anh14651.jpg Anh1465.jpg Anh1464.jpg Anh1463.jpg Anh1462.jpg Anh1461.jpg 20715363images1357893_ekyquan.jpg IMG_1617.jpg IMG_1616.jpg IMG_16451.jpg IMG_16431.jpg IMG_16491.jpg IMG_16471.jpg IMG_1621.jpg DSC_0163.jpg

  THÀNH VIÊN TRỰC TUYẾN

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu  thong tin hoc sinh

  "“Nuezs gnyaf rtowuws mihnf dzuwgn gawpj hnua
  Htif gnyaf nya hkozgn hpiar lua nowuws mawts
  Kyr nezimj hcawgnr laf gif nuezs lognf gnowuwif viozj xaos
  Kyr nezimj laf tazt car nuezs lognf gnowuwi hkawcs hgi.”
  (Tếng nói Hoài Ngọc)

  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO, CÁC BẠN VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS SỐP CỘP

  Địa chỉ: Thị trấn huyện Sốp Cộp Tỉnh Sơn La

  ĐT: 022.3878.239 - Email: thcssopcop@gmail.com

  Click vào đây để đặt Website THCS Sốp Cộp làm trang chủ

  Click vào đây để ghé thăm Website của Hoài Ngọc

  BAN QUẢN TRỊ WEBSITE THCS SỐP CỘP XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

  Từ ngày 18 tháng 8 năm 2012 website trường tạm ngừng hoạt động để nâng cấp và sửa chữa. Khi nào hoạt động trở lại chúng tôi sẽ thông báo sau!

  Công văn 8773/BGD&ĐT Ra đề KT theo ma trận

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thiều Quang Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:24' 01-09-2011
  Dung lượng: 145.0 KB
  Số lượt tải: 1818
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 8773/BGDĐT-GDTrH
  V/v: Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010
  
  

  Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

  Thực hiện Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT, ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011; Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2010-2011; nhằm tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện thống nhất trong tất cả các trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) về quy trình và kĩ thuật biên soạn đề thi, đề kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo ma trận đề, Bộ GDĐT chỉ đạo thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo các yêu cầu cụ thể sau (văn bản đính kèm).
  Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo các Phòng GDĐT và các trường THCS, THPT, các TTGDTX tổ chức thực hiện tốt các công việc sau:
  1. Đối với sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo:
  1.1. Tổ chức cho các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu, thảo luận văn bản để thống nhất quan điểm và cách thực hiện;
  1.2. Cử cán bộ, giáo viên tham dự các lớp tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức vào tháng 01/2011 và tiến hành tập huấn lại cho toàn bộ cán bộ quản lí và giáo viên ngay đầu học kì II năm học 2010-2011;
  1.3. Ban hành văn bản chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường THCS, THPT, các TTGDTX tổ chức thực hiện theo nội dung văn bản này ngay từ học kì II, năm học 2010-2011.
  2. Đối với các trường THPT, THCS, TTGDTX
  2.1. Theo sự chỉ đạo của Sở/Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường, Giám đốc TTGDTX tổ chức cho tổ chuyên môn và giáo viên nghiên cứu, thảo luận nội dung văn bản; tham khảo các tài liệu về đánh giá kết quả học tập của học sinh để hiểu rõ các nội dung và tổ chức thực hiện việc biên soạn đề thi, đề kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo ma trận đề;
  2.2. Trước mắt các tổ chuyên môn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đề của các chương, học kì và cuối năm đảm bảo các yêu cầu như văn bản quy định. Sau đó mỗi giáo viên phải tự xây dựng được ma trận và biên soạn đề kiểm tra đảm bảo các yêu cầu.
  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học hoặc qua email: @moet.edu.hoặc Vụ GDTX, email: vugdtx@moet.edu.vn

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ( để b/c);
  - Cục KTKĐCLGD, Cục NG&CBQLCSGD;
  - Vụ GDTX, Thanh tra Bộ;
  - Viện KHGDVN;
  - Lưu: VT, Vụ GDTrH.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG


  (Đã kí)


  Nguyễn Vinh Hiển
  
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
  (Kèm theo công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ GDĐT)
  Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập và xử lí thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh nhằm tạo cơ sở cho những điều chỉnh sư phạm của giáo viên, các giải pháp của các cấp quản lí giáo dục và cho bản thân học sinh, để học sinh học tập đạt kết quả tốt hơn.
  Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ, phương pháp và hình thức khác nhau. Đề kiểm tra là một trong những công cụ được dùng khá phổ biến để đánh giá kết quả học tập của học sinh.
  Để biên soạn đề kiểm tra cần thực hiện theo quy trình sau:
  Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra
  Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay
   
  Gửi ý kiến